Hazenveld

Solotentoonstelling van Marianne Aartsen in het Bonnefantenmuseum van 28 feb-17 mei 1998
 
Bij de gelijknamige tentoonstelling  verscheen een bijzondere boekuitgave met tien afbeeldingen van het werk van Marianne Aartsen en poëziebijdragen speciaal bij deze schilderijen gemaakt van Anna Enquist, Leo Vroman, Esther Jansma, Neeltje Maria Min, Frans Budé, H.H. ter Balkt, C.O. Jellema, Hester Knibbe, Eddy van Vliet, Georgine Sanders t.g.v.  deze  tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum 
uitgave Stichting Philip Elchers, december 1997    
ISBN 90 5048 055 1
 
Seamus Heaney schreef een strofe van een hazengedicht in boekje Hazenveld ,(van Marianne Aartsen)
Over haar  lithografische prenten van hazen. “They are delightful, nimble, cheerful , full of live.”
(Ze zijn verrukkelijk, lichtvoetig, vrolijk en vol leven)
 
In de pers verschenen de volgende recensies over de tentoonstelling 

Arjan Peters, Volkskrant 2002-12-7 over H.H. ter Balkt Een zweem is alles wat er is, o.a. over het gedicht De hazen, geschreven en gepubliceerd in 1997 in Hazenveld/Campus Leporarius  bij schilderij ‚ Hazenspiegel ,later gepubliceerd in Laaglandse Hymnen II 
Piet Gerbrandy, Volkskrant- Cicero 2005-12-09 over het gedicht Drijfjacht van C.O. Jellema ,geschreven en gepubliceerd in 1997 in Hazenveld/Campus Leporarius  bij schilderij Tabula Latina III,  dit gedicht werd in 1999 opgenomen in zijn bundel Droomtijd. 

De Limburger 10 –03-1998 Wim Doesborgh
(—)De spanning tussen op het eerste gezicht alleraardigste hazen die over de schilderijen  huppen en de morbide   realiteit van de dood die het beest al heeft ingehaald, voordat we hem goed en wel hebben bekeken- daarmee pakt de kunstenares ons fijn bij de kladden…

 

Limburgs Dagblad 25 –03- 1998 Pieter Defesche
(—)De kunst van Marianne Aartsen kan bogen op eigenschappen, die maken dat zij zich moeiteloos hechten in het geheugen….je schroomt om de wereld van Marianne Aartsen binnen te gaan en haar bewaarde geheimen te ontraadselen…Ook het prachtig schilderschap is liefdevol. Dichterlijk bovendien. Als altijd vol raadsels, maar ook vol verrassingen.
 
De Morgen (België) 14-03- 1998  Marc van der Bossche
(—)Aartsen slaagt erin om de toeschouwer tot blijven kijken te dwingen. De hazen bevinden zich altijd in een mengelmoes van in elkaar vloeiende kleurenvlakken, die niks afbeelden maar altijd suggereren dat ze dat wel doen…