Essays

De richting van het rood/Direction of the red , negen schilderijen van Marianne Aartsen/nine paintings by Marianne Aartsen. Essay Eva Gerlach. Uitgave Glance-aside 2013, samen met de gelijknamige tentoonstelling, Bassin 116, Maastricht. september 2013

Marianne Aartsen , Atelier cahier 2013, foto’s Arjen Schmitz, tekst Ad Himmelreich, uitgegeven bij de tentoonstelling Museum aan het Vrijthof, voorjaar 2013

Het liefdevolle oog , Catalogus oktober 2011, uitgave Stedelijk Museum / Henriette Polak, Zutphen bij de gelijknamige tentoonstelling.

Natuurlijk, Nederlandse figuratieve kunst, 1970-2010. Uitgave Drents Museum,
Assen. december 2010. Auteurs. Annabelle Birnie, Harry Tupan, Sanne ten Brink,Anne van Lienden, Ellen Bertrams. Uitgever Waanders, Zwolle

Lezing,13 november 2010 door Marianne Aartsen op uitnodiging van de vrienden van het Bonnefantenmuseum. Een presentatie van haar werk met behulp van beeldmateriaal. Locatie, Auditorium Bonnefantenmuseum

Drs. Emily Ansenk, was directeur Kunsthal, in Rotterdam
nu algemeen directeur van het Holland Festival
Inleiding bij de solo-tentoonstelling en boekpresentatie Hareborne, november 2007

2007Over Marianne Aartsen, essay in catalogus Bïennale
Nederlandse figuratieve kunst, februari 2004

Hendrik van Leeuwen
De tocht der Argonauten,
Marianne Aartsen, De femme fatale en de haas. Boek en cd-rom ISBN
90-9017230-0 maart 2004

Frans Budé
De warmte van een verre herinnering. Over
het werk van Marianne Aartsen.Het perfecte licht
, blz. 22-29. November
1999, Eckelrade, ISDN 90-71630-21-8

Passies en idolen, catalogus tentoonstelling
Marianne Aartsen in Gemeentemuseum Roermond, 1994, tekst in Nederlands, Duits en
Engels .Vormgeving Piet Gerards

Catalogi /Solo

Frans Budé
Passages, verschenen bij de
solo-tentoonstelling van Marianne Aartsen in het Musée National , Bamako, Mali
van 5 april tot 6 mei 2001. Vormgeving Piet Gerads

Marianne Aartsen, catalogus bij reizende expositie
Marianne Aartsen van de tentoonstellingsdienst Stichting Beeldende Kunst
Gelderland, 1997

Bewaarde geheimen,’(gedichten en notities bij een
litho van Marianne Aartsen), Heerlen, Abp-puclikatie, 1988

Bettina Hönig
Marianne Aartsen, Vouwblad
Stadsgalerij Heerlen, 1989

Pieter Defesche
Marianne Aartsen, (met gedichten
van Frans Budé), Maastricht 1987

Catalogi/ Group

Drs. Emily Ansenk en anderen
Schilders van een
andere werkelijkheid, (de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme)
Uitgave Catalogus Museum juli 2006: blz 158/159 en blz 210

Annabelle Birnie e.a.
art in the office, ING,
internationale collectie-catalogus oktober 2006: pag. 109

Jac. Van den Boogard e.a.
Monument Universiteit
Maastricht. Tweede inderbroedersklooster /Second Franciscan Friary.
Minderbroedersberg Maastricht blz 129 t/m 157 – 2006 Nederlans en Engels. t.g.v.
opdracht van het UM in 1994 aan M. Aartsen voor het algehele ontwerp van het
pandhof, (kloosterhof )kleur, bestating, ontwerp fontein, zitbank etc.

Hendrik van Leeuwen
De tocht der
Argonauten,’Marianne Aartsen, De femme fatale en de haas,Boek en cd-rom
ISBN 90-9017230-0 maart 2004

DSM Art Collection
Catalogus van de
kunstverzameling 2002 blz. 18 en 19, ISBN 90-9016019-1.

Grafiek, Graphik Art Graphique. Hedendaagse grafiek uit
Nederland, Duitsland en België, Cultureel centrum D’r Brikke Oave
Brunssum,oktober /nov.2000 blz 10.

AZM, De Limburgers van het AZM, boek over de
collectie van het academisch ziekenhuis Maastricht dec. 1998. blz 136,137,
226,227. ISBN 90-73265096

De ING Collectie/een selectie
1998, blz.144-149 ISBN
90-6919-025-7

Kunst uit Limburgse bedrijfscollecties
catalogus
gelijknamige expositie Museum Het Domein Sittard, 1997

Nieuwe aanwinsten uit de ING Collectie
catalogus Slot
Zeist, 1996

Het Stilleven
catalogus Kasteel de Wittenburg, Wassenaar,
catalogus 1996

The First Exhibition of the World SHO Arts
catalogus
Tokyo Metropolitan Art Space Exhibition Gallery, Japan, 1994

Graphik aus den Niederlanden Heute
catalogus 1987