Hareborne

De kunst van Marianne Aartsen’,
Emily Ansenk bij haar inleiding van de tentoonstelling ‘Hareborne’ van Marianne Aartsen.
Drs. Emily Ansenk was directeur Kunsthal, nu algemeen directeur / bestuurder Holland Festival.

De combinatie van haar talenten -want we hebben het hier over heel verschillende disciplines
-overstijgt mijns inziens het vakmanschap tot kunstenaarschap van hoog niveau//…In ieder geval van
belang dat er een grote eenheid inzit, doordat tekst en beeld van één hand zijn.–Marianne heeft een
hazenziel. De haas en de kunstenaar zijn al jaren met elkaar verbonden. //De uitgave en deze
tentoonstelling dragen de titel Hareborne , een combinatie tussen Hare en Airborne, te zien in de
bungelende hazen in de tentoonstelling. Waarmee ze in feite de lichtvoetigheid van de zwaartekracht
in beeld brengt//–Al deze uitgaven kenmerken zich door een meerwaarde, het zijn geen ‚gewone’
tentoonstellingspublicaties’. ze bezitten originaliteit, een groot gevoel voor grafische vormgeving en
poezië. In Hareborne is een autonoom gedicht van haar afgedrukt.